loader

contactgegevens

Woonhuis huren in Elburg?

velumijbv@gmail.com kantooradres:Clakenweg 99, 8081 LT Elburg. bezoek uitsluitend na afspraak Tel: 0525- 682614 / 06-54237756

Dit is de site van woonhuiselburg momenteel niets beschikbaar en er is een lange wachtlijst

Wilt u huren meldt u aan.

Interesse?    mail  velumijbv@gmail.com

  • nabij scholen winkelcentrum
  • wijk Oosthoek
  • huurprijs ruim boven huursubsidiegrens.

voor info :

email aan : velumijbv@gmail.com

of tel 0525-682614

woonhuiselburg.nl is een handelsnaam van Velumij B.V. evenals www.garageboxelburg.nl

Wij zijn een particulier verhuurbedrijf van eigen woningen, die vnl. gelegen zijn in de wijk Oosthoek en Pal en  Vesting Elburg.

Woningen in de Vesting Elburg zijn erg geschikt voor 1/2 persoons huishoudens.

De andere woningen bevinden zich in de wijk de Oosthoek, dichtbij centrum , winkels en scholen en hebben 3 tot 4 slks.

In de wijk de Vrijheid woningen met 4/5 slks en dichtbij het winkelcentrum de Vrijheid en de rondweg .

In de wijk de Pal woning met 3 slks.

LIGGING: Woonwijk Oosthoek en Pal , deze  bestaat uit diverse woningtypes geschikt voor jong en oud, fraaie groene aankleding en waterpartijen. De woonwijk is kindvriendelijk te noemen. De woning is zeer nabij het wijkwinkelcentrum de Vrijheid gelegen alsook op korte afstand van scholen( al het voorgezet onderwijs is in ELburg aanwezig ,speelvoorzieningen, het openbaar vervoer, invalswegen (rondweg), de autosnelweg (A28) en het NS-station (’t Harde).
Goede ligging t.o.v. Zwolle , goed alternatief voor Zwolle

criteria  inkomensvereiste:

  • minimaal 3 x netto maandhuur als inkomen
  • inkomensopgave werkgever en loonstrook
  • borg 2 x maandhuur voor aanvang te voldoen
  • vraag om het info en intake formulier voor de voorwaarden

mail: velumijbv@gmail.com

Momenteel zijn alle huizen verhuurd, maar u kunt zich inschrijven  met uw wensen qua grootte en uitvoering van de woning en welke prijsklasse .

zoekcriteria : woonhuis woning huurwoning woning huren elburg

Privacyverklaring:

Velumij b.v., gevestigd aan Clakenweg 99, 8081 LT Elburg (kamer van koophandel nummer08718383 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring voor haar emailverkeer via velumijbv@gmail.com en de contacten via haar websites www.woonhuiselburg.nl en www.garageboxelburg.nl

Contactgegevens: Clakenweg 99, 8081 LT Elburg 0525-682614

D. Oldenbroek is de Functionaris Gegevensbescherming van Velumij b.v   Hij/zij is te bereiken via velumijbv@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Velumij b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie en telefonisch en intakefomulieren

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Velumij b.v. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Specifieke persoonlijke informatie door u zelf verstrekt, die nodig zijn om een juist beeld te vormen om een verhuurovereenkomst aan te gaan.

– kredietwaardigheidscheck , bij velumij b.v. is het mogelijk om u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen.

Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar

[naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel, en op basis van welke grondslag, wij persoonsgegevens verwerken

Velumij b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– velumij b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze verhuuradministratie,   belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Velumij b.v. neemt voornamelijk besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door directie , zonder dat daar andere medewerkers van Velumij b.v. tussen zit. Dit op basis van de door klant verstrekte gegevens en beantwoorde vragen( waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Velumij b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden adminstratie en boekhoudregels minimaal 7 jaar.

Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Velumij b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Velumij b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  Velumij b.v. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen behalve wat wettelijke verplicht is voor onze administratie. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Velumij b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar velumijbv@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 20 werkdagen, op uw verzoek. Velumij b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website ; www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Velumij b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze of de functionaris gegevensbescherming van Velumij b.v. , via velumijbv@gmail.com

© 2016: woonhuiselburg.nl, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress